Vilkår for bruk


Informasjon om disse brukervilkårene

Disse forhold eller vilkår på denne siden www.pricly.no (webside) er gjort tilgjengelig for deg. Ved å gå inn på websiden samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene tilgjengelige her. Det kan derfor være nyttig hvis du leser avtalen nøye og om nødvendig skrive ut vilkårene og lagre en kopi. Hvis du ikke samtykker må du slutte å bruke websiden. Når begrepet "du" brukes refererer det den besøkende kommer inn på websiden og begrepet "vi" eller "oss" refererer til det selskapet som står bak siden: myTaste AB, Stockholm, Sverige. Begrepet "hjemmeside" betyr www.pricly.no og dens undersider.

Endring av vilkår

Vi forbeholder oss retten til enhver tid å endre vilkårene for brukerne. Dette er å kontinuerlig forbedre tjenesten og siden som også avslører bruksbetingelsene kan endres. Endringene gjelder i dette tilfellet fra den tiden de ble publisert og du vil anses å ha akseptert de nye endringene ved å besøke websiden.

Beskrivelse av tjeneste

Websiden har som mål å gi den besøkende med resultatene samlet fra andre webside,r nettbutikker og Internett-tjenester av ulike slag. Fremst resultatene er produkter som kan handles via internett fra ulike nettbutikker. Produkter og tilbud oppført på websiden vår er solgt ikke av oss men er knyttet til de respektive andre nettbutikker og tjenester der produktene vil være tilgjengelig for salg. Dersom produkter eller resultater er ikke tilgjengelig for salg hvor re-lenking er gjennomført er ikke vårt ansvar. Formålet med websiden er derfor å samle resultatene og la besøkende finne produkter og resultater fra mange forskjellige steder som nettbutikker og internett og så videre. Dataene blir oppdatert med jevne mellomrom fra de ulike kildene og vi kan ikke ta ansvar for informasjon av resultatene er aktuelle. Vi gjør ikke salg, videresalg eller lisensiering av listade produkter og resultater og derfor tar ikke ansvar for de listade prestasjoner og produkter. Du godtar at du tar kontakt tredjeparten direkte at er butikken som selger produkter eller Internett-tjeneste som har levert resultater for spørsmålene på produkter og resultater. Eventuelle tilbakemeldinger klager kommentarer og tvister vedrørende produkter og resultater er også direkte med en tredjeparts nettside som linker til.

Personvern og Policy

Du må også ta del i vårt Personvern og Policy hvor viktig informasjon om personlige data og hvordan vi behandler din informasjon som besøkende.

Brukere som er barn

Dette websiden er ikke egnet for besøkende under 18 år. Ved å gå inn på websiden og dermed akseptere desse vilkår bekrefter du at du er minst 18 år. Hvis du ikke er over 18 har du ingen rett til å besøke websiden og må straks avbryte bruken av websiden.

Anmeldelser

Websiden gjennomgår tilgjengelig på butikkene eller elektroniske tjenester som leverer produkter og resultater. Vurderinger vil være målrettet og med de fra tredjeparter men det er også mulig for besøkende å legge inn egne vurderinger direkte. Vi tar ikke ansvar for de vurderinger som er publisert og vi har rett (men ikke plikt) etter eget skjønn å nekte flytte eller fjerne materiale for eksempel vurderinger som er tilgjengelig på websiden og i strid med vilkårene eller av oss er upassende.

Tilgang til websiden og tjenestene

Vi streber etter å webside vil alltid være i sikker drift og vedlikehold av all informasjon skal være tilgjengelig kontinuerlig. Vi kan ikke garantere full tilgang til websiden enhver tid. I situasjoner hvor systemfeil, vedlikehold, reparasjon og årsaker utenfor vår kontroll tilgang avviklet uten forvarsel til den besøkende.

Lenker

Lenkene er på ulike steder på området der vi eller tredjeparts lenker til andre websider eller ressurser. Siden vi ikke har kontroll over disse sidene samtykker du i at vi ikke er ansvarlige innholdet på disse sidene. Du godtar også at vi ikke er part i transaksjonen eller kontrakten med tredjeparter hvem du er og du aksepterer ikke å involvere oss i tvister mellom deg og tredjeparter.

Opphavsrett og lisenser

Alt innholdet på dette websiden tilhører myTaste AB og er beskyttet av loven om opphavsrett. Denne informasjonen samt tekst og bilder kan ikke reproduseres, endres, kopieres eller lagres i noen form uten skriftlig tillatelse fra myTaste AB. Det er ulovlig å endre innholdet på dette websiden. Disse lovbrudd vil bli politianmeldt. Hvis du tror en krenkelse av dine immaterielle rettigheter informasjonen du oppga til websiden for eksempel gjennom en anmeldelse eller annet innhold på websiden kan du kontakte oss via e-post på Email to Pricly.

Generell informasjon

Disse og øvrige vilkår referert til her utgjør hele avtalen mellom deg og oss om din bruk av websiden. Skulle det være en konflikt mellom deg og oss om disse vilkårene til norsk lov. Hvis disse forholdene anses ugyldig av en kompetent domstol begge parter er enige om at domstolen skal søke å håndtere felles intensjon fra partene som det fremkommer i disse forholdene.

Om : Kontakt : Vilkår : Policy
Pricly © 2015